Web Design Services

مدیریت سهامداران

در قانون بازاریابی مشتری ، کارفرما و تبلیغات با یکدیگر رابطه مستقیم دارند.

ما در این شرکت لیزارد وب با بهینه سازی سایت برای موتور جستجو (جستجوگرها) به شما در توسعه کسب و کارتان کمک خواهیم کرد. شما با استفاده از تکنیک های مؤثر ما به بهترین نتایج ممکن دست پیدا خواهید کرد. پشتیبانی بازاریابی خوب و بهره گیری از ایمیل مارکتینگ  و تکنیک های کسب و کار نوین باعث رشد شما در خرده فروشی، و صنایع خدماتی مرکب و همچنین با بهره گیری از روند تحقیقاتی به شما ، سبب افزایش فروش بهبود کسب و کار شما خواهیم شد .

شرکت‌ها بطور متناوب می‌توانند جهت افزایش سرمایه، سهام شرکت را به سرمایه گذاران بفروشند. سرمایه گذاران یا سهامداران انتظار دارند که ارزش روبه بالای شرکت در طول زمان برای سرمایه‌گذاری آنها یک خرید سودآور ایجاد کند. زمانی که سرمایه شرکت و سایر وجوه در پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که نرخ بازده مثبت برای مالکانشان (منظور شرکت) ایجاد می‌کند مصرف شود

به طور کلی ارزش هر پروژه ایی با استفاده از تنزیل جریانات نقدی آن تخمین زده می‌شود و پروژه‌هایی با ارزش بالا براساس ارزش فعلی خالص اندازه‌گیری شده و انتخاب می‌شوند. (پروژه ایی که ارزش فعلی خالص آن بالاتر است بهتر است). این امر مستلزم برآورد «اندازه و زمان» تمام جریانات نقدی افزایشی (جریانات تفاضلی) ناشی از اجرای پروژه است.

مدیران باید ترکیب بهینهسازی سایت و همچنین ساختار سرمایه را که منتج به افزایش ارزش شرکت می‌شود مشخص کنند ، (مشاهده ترازنامه، wacc یا همان میانگین موزون هزینه سرمایه) اما باید سایر عوامل را نیز به حساب بیاورند. تا با کسب رضایت سرمایه گذاران به توسعه و رشد پایدار شرکت کمک کنند.

14

Affiliate Marketing Campaigns

14

Affiliate monitoring

8

Recruiting new affiliates

9

Selection of affiliate networks

3

Affiliate Rewards Program Management

9

Banner creation

Our case studies

See all projects

از آنجا که عدم اطمینان در پیش بینی و ارزش گذاری پروژه ذاتی است، تحلیل گران مایل هستند که میزان حساسیت NPV پروژه به داده‌های مختلف (مثلاً مفروضات) را در مدل DFCارزیابی کنند. در تجزیه و تحلیل حساسیت، تحلیل گر یکی از عوامل کلیدی را با ثابت نگهداشتن سایر داده‌ها، تغییر می‌دهد. در این حالت حساسیت NPV به تغییرات آ عامل مشاهده می‌شود و به عنوان "شیب" محاسبه می‌شود: یعنی تغییرات VPV برروی تغییرات آن عامل. برای مثال، تحلیل گر می‌تواند NPV را با نرخ رشد مختلف در درآمد سالانه به صورت مشخص تعیین کند (معمولاً به صورت افزایشی -۱۰٪،۵٪، ۰٪،۵٪ و ...)، و بعد حساسیت را با استفاده از این فرمول محاسبه کند.

شرکت‌ها بطور متناوب می‌توانند جهت افزایش سرمایه، سهام شرکت را به سرمایه گذاران بفروشند. سرمایه گذاران یا سهامداران انتظار دارند که ارزش روبه بالای شرکت در طول زمان برای سرمایه‌گذاری آنها یک خرید سودآور ایجاد کند. زمانی که سرمایه شرکت و سایر وجوه در پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که نرخ بازده مثبت برای مالکانشان (منظور شرکت) ایجاد می‌کند مصرف شود، ارزش سهامداران افزایش میابد. سرمایه گذاران ترجیح می‌دهند سهام شرکتهایی را بخرند که بطور مداوم بازده سرمایه‌گذاری مثبتی را در آینده ایجاد می‌کند، بنابراین ارزش بازار حقوق صاحبان سهام آن شرکت افزایش میابد ارزش سهامداران همچنین زمانی که شرکت وجوه مازاد (وجوهی که در کسب و کار شرکت نیاز نیست) را در شکل سود نقدی تقسیم می‌کند افزایش میابد.

Tell us about your project

Let us help you get your business online and grow it with passion

We can manage all aspects of an affiliate campaign for your business and know how to get affiliates motivated to sell your product. We know which affiliate networks are the best for your industry and we know how to build relationships that will lead to increased coverage of your product on these affiliate sites.

Fields marked with an * are required

(optional)

(optional)

Please, let us know any particular things to check and the best time to contact you by phone (if provided).