Services: Affiliate Management

Web Design Services

مدیریت سهامداران

در قانون بازاریابی مشتری ، کارفرما و تبلیغات با یکدیگر رابطه مستقیم دارند.

ما در این شرکت لیزارد وب با بهینه سازی سایت برای موتور جستجو (جستجوگرها) به شما در توسعه کسب و کارتان کمک خواهیم کرد. شما با استفاده از تکنیک های مؤثر ما به بهترین نتایج ممکن دست پیدا خواهید کرد. پشتیبانی بازاریابی خوب و بهره گیری از ایمیل مارکتینگ  و تکنیک های کسب و کار نوین باعث رشد شما در خرده فروشی، و صنایع خدماتی مرکب و همچنین با بهره گیری از روند تحقیقاتی به شما ، سبب افزایش فروش بهبود کسب و کار شما خواهیم شد .

شرکت‌ها بطور متناوب می‌توانند جهت افزایش سرمایه، سهام شرکت را به سرمایه گذاران بفروشند. سرمایه گذاران یا سهامداران انتظار دارند که ارزش روبه بالای شرکت در طول زمان برای سرمایه‌گذاری آنها یک خرید سودآور ایجاد کند. زمانی که سرمایه شرکت و سایر وجوه در پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که نرخ بازده مثبت برای مالکانشان (منظور شرکت) ایجاد می‌کند مصرف شود

به طور کلی ارزش هر پروژه ایی با استفاده از تنزیل جریانات نقدی آن تخمین زده می‌شود و پروژه‌هایی با ارزش بالا براساس ارزش فعلی خالص اندازه‌گیری شده و انتخاب می‌شوند. (پروژه ایی که ارزش فعلی خالص آن بالاتر است بهتر است). این امر مستلزم برآورد «اندازه و زمان» تمام جریانات نقدی افزایشی (جریانات تفاضلی) ناشی از اجرای پروژه است.

مدیران باید ترکیب بهینهسازی سایت و همچنین ساختار سرمایه را که منتج به افزایش ارزش شرکت می‌شود مشخص کنند ، (مشاهده ترازنامه، wacc یا همان میانگین موزون هزینه سرمایه) اما باید سایر عوامل را نیز به حساب بیاورند. تا با کسب رضایت سرمایه گذاران به توسعه و رشد پایدار شرکت کمک کنند.

14

Affiliate Marketing Campaigns

14

Affiliate monitoring

8

Recruiting new affiliates

9

Selection of affiliate networks

3

Affiliate Rewards Program Management

9

Banner creation

Our case studies

See all projects
This website achieved Google ranking in four months: Ranks #1-#3 for keyword “Opertray”
This site applies a smart SEO strategy to acquire online clients via long-tail search…
Currently, 65% of the total traffic on the site and most of the online…
55% of sales come from organic search. Search traffic is the biggest revenue source…
“My company’s Google rankings and overall site traffic improved dramatically after just a few months of working with this agency. The service we’ve received from their team has consistently been above and beyond our expectations.”
Matthew Lee
IT department
“Having many years of SEO experience ourselves, we know how hard it is to come up with a successful SEO strategy and an effectively integrate it within our work-frame. As our business continues to grow year after year, keeping track of our SEO strategy became very time-consuming and reduced our ability to focus on our core business.”
Georgina Nicholls
Executive Director
“I have only been working with this agency for a few months but I would recommend them without hesitation. Their client support has been outstanding and they have exceeded all of my expectations. I have worked with many SEO companies but none of them can compare to them.”
Summer Parkinson
Phlebotomist
“A great company that helps us translate likes, shares and comments into actual new business.”
Lucy Parkinson
Airframe mechanic
“This hard-working team provides a consistent stream of fresh leads while equipping us with what we need to turn those into loyal customers.”
Naomi Crawford
Admissions director
“This incredible team managed to not only get us top positions on Google for all of our top keywords, but they kept us there, as well! I would highly recommend this company to anyone.”
Gabriel Townsend
Quality Realty Service
“We have a constant flow of new leads thanks to this amazing SEO company. They gave us all the tools to convert leads into customers.”
Jeffery Polk
CEO & Founder
“We’ve looked at a lot of SEO solutions but these guys were always the clear favorite. They have the right strategy and they’ve been awesome to work with.”
Irene Warner
CEO & Founder

از آنجا که عدم اطمینان در پیش بینی و ارزش گذاری پروژه ذاتی است، تحلیل گران مایل هستند که میزان حساسیت NPV پروژه به داده‌های مختلف (مثلاً مفروضات) را در مدل DFCارزیابی کنند. در تجزیه و تحلیل حساسیت، تحلیل گر یکی از عوامل کلیدی را با ثابت نگهداشتن سایر داده‌ها، تغییر می‌دهد. در این حالت حساسیت NPV به تغییرات آ عامل مشاهده می‌شود و به عنوان "شیب" محاسبه می‌شود: یعنی تغییرات VPV برروی تغییرات آن عامل. برای مثال، تحلیل گر می‌تواند NPV را با نرخ رشد مختلف در درآمد سالانه به صورت مشخص تعیین کند (معمولاً به صورت افزایشی -۱۰٪،۵٪، ۰٪،۵٪ و ...)، و بعد حساسیت را با استفاده از این فرمول محاسبه کند.

شرکت‌ها بطور متناوب می‌توانند جهت افزایش سرمایه، سهام شرکت را به سرمایه گذاران بفروشند. سرمایه گذاران یا سهامداران انتظار دارند که ارزش روبه بالای شرکت در طول زمان برای سرمایه‌گذاری آنها یک خرید سودآور ایجاد کند. زمانی که سرمایه شرکت و سایر وجوه در پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که نرخ بازده مثبت برای مالکانشان (منظور شرکت) ایجاد می‌کند مصرف شود، ارزش سهامداران افزایش میابد. سرمایه گذاران ترجیح می‌دهند سهام شرکتهایی را بخرند که بطور مداوم بازده سرمایه‌گذاری مثبتی را در آینده ایجاد می‌کند، بنابراین ارزش بازار حقوق صاحبان سهام آن شرکت افزایش میابد ارزش سهامداران همچنین زمانی که شرکت وجوه مازاد (وجوهی که در کسب و کار شرکت نیاز نیست) را در شکل سود نقدی تقسیم می‌کند افزایش میابد.

Tell us about your project

Let us help you get your business online and grow it with passion

We can manage all aspects of an affiliate campaign for your business and know how to get affiliates motivated to sell your product. We know which affiliate networks are the best for your industry and we know how to build relationships that will lead to increased coverage of your product on these affiliate sites.