Services: Reputation Management

Reputation Managment Services

اعتبار سنجی برند

اعتبار اشخاص اکتسابی است و کسب و شکل گیری آن برای اشخاص حقیقی و حقوقی در بازار ،بستگی مستقیم به اعتبار ، اطمینان وحسن شهرت تجاری (برند) و ایفای به موقع تعهدات دارد.

مدت اعتبار یک برند تجاری در بازارهای مربوطه امری بسیار ضروری می باشد و نکته ی حائز اهمیت حفظ این علامت تجاری یا برند تجاری طی سالیان متوالی است.  داشتن برند  یک مزیت بسیار مهم را اجرا و منتقل می کند. در یک بازار پر از محصول و کالا یعنی جایی که ویژگی ها و مزایا به طور واقعی قابل تشخیص هستند، یک برند قدرتمند کمک می کند تا از میان سایر رقبا در بازار متمایز و مشخص شوید

در گذشته نام های تجاری متعددی وجود داشتند که با گذشت زمان برخی از آن ها فراموش و برخی دیگر نیز کمرنگ شدند اما امروزه شرکت‌های موفق ، از وجود کارشناسان و مشاوران بازاریابی و تبلیغاتی در کنار خود بهره می‌برند تا بتوانند تمایز و نورپردازی روزافزونی در بازارشان ایجاد کنند. فراموش نکنید که هیچ برندی از ابتدا بزرگ ومعروف نبوده است بلکه به سعی سالها تلاش خلاقانه و رعایت همین اصول به این نقطه رسیده است و همچنان ادامه می‌دهد.

حسن شهرت یا داشتن برند معتبر و شناخته شده از پارامترهای بسیار موثر بر تعیین اعتبار نام تجاری شما دارد. باید بدانید که همه چیز در محیط کسب و کار به ارزش آفرینی برند شما برای مشتریانتان برمی گردد، پس باید از آن مراقبت کرد. شما به نوزاد توجه ویژه ای می کنید ، پس با برند جدید خود نیز همین برخورد را داشته باشید.

Effective Web Development Solutions

اگر به فکر ساختن یک برند معتبر هستید، اول به ارزش آفرینی ای که قصد دارید برای مشتریان داشته باشید فکر کنید و سپس ببینید که آیا ارزشی که شما در پس خلق آن برای مشتریان هستید، برای مشتریان هم به عنوان یک ارزش تلقی می گردد. اگر خدمتی را که شما به مشتریان تان ارائه می کنید برای آن ها توجیه نداشته باشد، هرگز آن را قبول نخواهند کرد. شناسایی میزان ارزش آفرینی محصولات برای مشتریان بر اساس تحقیقات بازاریابی برند مشخص می گردد.

Online PR Management

Social Mentions
Monitoring

Negative Content Filtering

Negative Content Removal

Our case studies

See all projects
This website achieved Google ranking in four months: Ranks #1-#3 for keyword “Opertray”
This site applies a smart SEO strategy to acquire online clients via long-tail search…
Currently, 65% of the total traffic on the site and most of the online…
55% of sales come from organic search. Search traffic is the biggest revenue source…

The foundation of a successful Reputation Management campaign is an in-depth evaluation of your circumstances and objectives. Each of our services can be used separately depending on your needs and targets.

Tell us about your project

Let us help you get your business online and grow it with passion

Contact us today and we will help build your brand awareness, strengthen your authority and drive traffic to your website.

Testimonials

See all testimonials
“My company’s Google rankings and overall site traffic improved dramatically after just a few months of working with this agency. The service we’ve received from their team has consistently been above and beyond our expectations.”
Matthew Lee
IT department
“Having many years of SEO experience ourselves, we know how hard it is to come up with a successful SEO strategy and an effectively integrate it within our work-frame. As our business continues to grow year after year, keeping track of our SEO strategy became very time-consuming and reduced our ability to focus on our core business.”
Georgina Nicholls
Executive Director
“I have only been working with this agency for a few months but I would recommend them without hesitation. Their client support has been outstanding and they have exceeded all of my expectations. I have worked with many SEO companies but none of them can compare to them.”
Summer Parkinson
Phlebotomist
“A great company that helps us translate likes, shares and comments into actual new business.”
Lucy Parkinson
Airframe mechanic
“This hard-working team provides a consistent stream of fresh leads while equipping us with what we need to turn those into loyal customers.”
Naomi Crawford
Admissions director
“This incredible team managed to not only get us top positions on Google for all of our top keywords, but they kept us there, as well! I would highly recommend this company to anyone.”
Gabriel Townsend
Quality Realty Service
“We have a constant flow of new leads thanks to this amazing SEO company. They gave us all the tools to convert leads into customers.”
Jeffery Polk
CEO & Founder
“We’ve looked at a lot of SEO solutions but these guys were always the clear favorite. They have the right strategy and they’ve been awesome to work with.”
Irene Warner
CEO & Founder